HỒ ANH

“Sáng tạo cũng như cuộc sống. Đừng chờ đợi những ngày nắng đẹp, hãy học cách khiêu vũ với ý tưởng ngay dưới những cơn mưa”