Creative – GiẢI PHÁP SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ NÂNG CAO

  • Phát triển thông điệp, ý tưởng
  • Sản xuất nội dung (Social, PR, Website,…)
  • Người nổi tiếng, KOLs, KOCs
  • Hình ảnh chủ đạo (KV)
  • Định hướng hình ảnh
  • Ý tưởng TVC, iTVC
  • Storytelling video/ Animation Video