BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Mô tả công việc: Tư vấn bán hàng về Social (KOLs, PR, Social Mediums), tìm kiếm khách hàng từ event, networking,… Lên kế hoạch bán hàng và danh sách khách hàng tiềm năng, xây dựng…