CREDIT CARD XU THẾ THANH TOÁN CỦA THỜI ĐẠI MỚI

Thẻ tín dụng credit card là loại thẻ bạn có thể sử dụng được cả khi tài khoản thẻ của bạn không còn tiền. “Chi tiêu trước, trả tiền sau” trong hạn mức cho phép…