YOU MAY ALSO LIKE / View All Posts

Tuyển dụng Content Intern

| Tuyển dụng | No Comments

Mô tả công việc Write Facebook content in both Vietnamese…

Tuyển dụng KOLs Planner

| Tuyển dụng | No Comments

JOB REQUIREMENTS Working with the clients and the account team…

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp

| Tuyển dụng | No Comments

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Cash, bank, invoice, others transaction record….

HR Recruiter Executive

| Tuyển dụng | No Comments

Mô tả chi tiết công việc 1. CVs search &…

Chuyên viên kinh doanh – Business Development KOLs

| Tuyển dụng | No Comments

Mô tả công việc: Tìm kiếm khách hàng trên dữ…

Tuyển dụng Digital Consultant Executive

| Tuyển dụng | No Comments

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm khách hàng. Liên hệ…

Tuyển dụng Account Executive

| Tuyển dụng | No Comments

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện toàn bộ các…

[HCM – HN] Media – Senior/Junior/Intern

| Tuyển dụng | No Comments

We are hiring position Media from Intern to Senior As…