YOU MAY ALSO LIKE / View All Posts

Tuyển dụng nhân viên lương bổng và phúc lợi

| Tuyển dụng | No Comments

Công việc dễ dàng: • Thực hiện công tác chấm…

Tuyển dụng nhân viên Kế toán

| Tuyển dụng | No Comments

CÔNG VIỆC ĐƠN GIẢN – Theo dõi công nợ phải…

Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết kế

| Tuyển dụng | No Comments

Mô tả công việc Thực hiện thiết kế quảng cáo…

Tuyển dụng Performance Marketing Executive

| Tuyển dụng | No Comments

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phụ trách các hoạt động truyền…

hanh-chinh-nhan-su

Tuyển Dụng Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

| Tuyển dụng | No Comments

Mô tả chi tiết công việc Tiếp nhận nhu cầu…

tuyển dụng strategic planner

Strategic Planner

| Tuyển dụng | No Comments
CHIN MEDIA looks for Strategic Planner (from $500 – $1500) CHIN MEDIA Perks With us you will find an exciting blend of a vibrant startup environment and professional operations. Many...

Performance Marketing Executive & Performance Marketing Intern

| Tuyển dụng | No Comments
Tìm kiếm Performance Marketing Executive/Intern đang thất lạc ngoài kia về với Chin, để lên kế hoạch, quản lí và thực hiện các hoạt động Online Media cho các thương...

Facebook Marketing Executive

| Tuyển dụng | No Comments
Mô tả công việc: - Quản lí dự án trên các kênh quảng cáo trên Facebook - Giám sát, triển khai các chương trình marketing, quảng cáo. - Đọc và...

SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT

| Tuyển dụng | No Comments
Mô tả chi tiết công việc - Làm việc và chăm sóc trực tiếp khách hàng giải quyết các vấn đề mà họ cần thông qua Proposal Media Plan và...